-->

BPO & Trainer


BPO  :  
              Remesan S P ( BPO  ) Ph: 9744877988

Trainer :

              Muhammed Keethedath    Ph : 9446651162
              Jayesh K P                          Ph : 9400467508
              Unnikrishnan K                 Ph : 9446680420
              Bijesh K                              Ph : 8547605847