-->

Images

img-20161108-wa0013img-20161108-wa0009img-20161108-wa0007img-20161108-wa0005img-20161108-wa0004img-20161108-wa0003img-20161108-wa0002img-20161106-wa0003img-20161106-wa0002img-20161106-wa0000img-20161112-wa0001img-20161112-wa0005img-20161112-wa0008img-20161112-wa0012img20161112112526img-20161114-wa0000img-20161114-wa0007img-20161114-wa0031

....

2017-18 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂള്‍തല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018 മാര്‍ച്ച് 25 ന് മുന്‍പായി ബി ആര്‍ സി യില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു

9.11.14

Parents Meeting BRG Training

എല്‍.പി, യു.പി. സ്കൂളുകളില്‍ നവംബര്‍ 14 ന് പ്രത്യേക രക്ഷാകര്‍തൃ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള B.R.G പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഒരു അദ്ധ്യാപകന്‍ 11.11.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക്  തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് B.R.C യില്‍ എത്തേണ്ടതാണ്.