-->

Images

img-20161108-wa0013img-20161108-wa0009img-20161108-wa0007img-20161108-wa0005img-20161108-wa0004img-20161108-wa0003img-20161108-wa0002img-20161106-wa0003img-20161106-wa0002img-20161106-wa0000img-20161112-wa0001img-20161112-wa0005img-20161112-wa0008img-20161112-wa0012img20161112112526img-20161114-wa0000img-20161114-wa0007img-20161114-wa0031

....

2017-18 അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാരംഗം സ്കൂള്‍തല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018 മാര്‍ച്ച് 25 ന് മുന്‍പായി ബി ആര്‍ സി യില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു

14.3.18

HELLO ENGLISH-ജില്ലാതല ട്രൈഔട്ട്‌

ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ്   വിജയപ്രഖ്യാപനം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌  പി.പി. ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു