-->

16.12.15

കല്ല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ LP/UP സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം

കല്ല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ LP/UP സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 18 ന് (വെള്ളി) രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ഗവ.ബോയ്സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഹാളിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ ശ്രീ.ടി വി രാജേഷ് MLA പങ്കെടുക്കും. LP വിഭാഗം ഉള്ള ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം, സ്കൂൾ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ട് യോഗത്തിനു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം.(പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം, ഇനങ്ങൾ,അനുഭവം, ഫോട്ടോ എന്നിവ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം)