-->

7.11.16

വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യശില്പശാല എന്‍ട്രി ഫോര്‍മാററ്

 ഫോര്‍മാറ്റ്‌ - ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

എല്‍ പി തലം എന്‍ട്രികള്‍ ശില്പശാല നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലും യുപി/എച്ച്എസ് വിഭാഗം ബി ആര്‍ സിയിലും എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്‍ട്രി ഫോമില്‍ വിദ്യാരംഗം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍/ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം