-->

12.4.17

അവധിക്കാല പരിശീലന ഷെഡ്യൂള്‍ 2017 -18


അവധിക്കാല പരിശീലന ഷെഡ്യൂള്‍ 2017 -18

*യു.പി. വിഭാഗത്തിലെ ഹിന്ദി, അറബിക്, സംസ്കൃതം, ഉറുദു ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ  അധ്യാപകര്‍ക്കും 18.04.2017 ന് സര്‍ സയ്യദ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളില്‍ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.