-->

10.8.17

ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട്-എസ്കോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ്

ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ്‌ എസ്കോര്‍ട്ട് അലവന്‍സിനു അര്‍ഹരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ ഫോര്‍മാറ്റ്‌ എല്ലാ സ്കൂളിലേക്കും മെയില്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ..........

വിവരങ്ങള്‍  12-08-2017 നു മുന്പായി ബി ആര്‍ സി യിലേക്ക് മെയില്‍ ചെയ്യുമല്ലോ ...............