-->

10.1.20

ഭിന്നശേഷി വാരാഘോഷം

IDPD ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌   പി.ദിവ്യ നിര്‍വഹിക്കുന്നു