-->

10.1.20

സഹവാസ ക്യാമ്പ്‌

സഹവാസ ക്യാമ്പ്‌  ഡി.ആര്‍.ജി തലം-  ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ്‌  കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍  ശ്രീ.ടി.പി വേണുഗോപാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു